Menu

Garantie

imps-art biedt garantie op alle artikelen en garandeert dat elk geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften. imps-art herstelt gebreken die bij normaal – met de bestemming corresponderend – gebruik optreden in of aan artikelen die vallen onder de garantie kosteloos. Als die klacht gegrond is, komen ook alle verzendkosten voor rekening van imps-art. Als imps-art besluit tot vervanging en je een geheel nieuw artikel aanbiedt krijg je deze direct kosteloos aangeboden.